Freie Werbefläche

Euer Beitrag für den Dreamworldserver

 


Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Dreamworld-Upload-Center . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Sonntag, 14. April 2013, 01:41

Beschreibung

E2 OpenSource SH4 Duckbox Project GIT-4767 PKT SVN-2060 HYPERION Image

Added by PKT:
[ALL] migration to OpenPLI
[ALL] add more than 100+ plugins to download
[ALL] fixed aspect ratio selection in A/V setting.
[ALL] fix network setup
[ALL] transparency fix if any window opend while infobar is dimming
[ALL] added recording setup to menu
[ALL] PermanentClock : added progress bar & other small fixes
[ALL] fix subservices reload
[ALL] fix green key support in infobar
[ALL] Basic HD skin removed - it is already as default
[ALL] fix opkg
[ALL] add djcrash Updater v1.2.5
[ALL] update Backup Manager v1.7
- add /media/Points for backup
- add backup of timer
[ALL] converters update
[ALL] new approach to control of FrontPanel
[ALL] fix SCART Output
[ALL] add missing: subtitle setup & autolanguage setup to main menu
[ALL] fix GS when subtitled was selected by Audio Menu
[ALL] GraphMultiEPG -fixed compatibility to other skins ( without our fonts )
[ALL] 1st boot wizard fix
[ALL] Languages: 1st is English, 2nd - Polish, others is alphabetical order
[ALL] fix Backup Aurorestore - now 100% working
[ALL] FrontPanel Setup extended to Time&Name, Time&Number
[ALL] video settings optimization
[ALL] update skins for PIG support
[ALL] fix some STB's for PIG support
[STI7111&7105] Fix CEC support
[OCT1008+] fix picture viewer and videoplayback
[GM7162] VFD icons support
[GM7162] VFD Icons: 2nd record Icon, Full HD, HD, Disk Icon while REC.
[GM7162] added CAM activation if is Disabled in Standby mode.
[GM7162] fix icons off in standby/deepstandby
[GM7162] keymap support Portal key
[UFS910] fix restart network interface
[SFXXX] added support of LongEPG key
[IPBOX] optimization evremote
[ALL] increase stability
[...] and many many other changes not included in chagnelog.

Known Issues:
[Cuberevo] some STBs hang on if skin with PIG is used so we do not recommended such skins.
[SF1008/SE] not tested so use at your own risk.
[IPBOX] we're not sure about the TVN HD and other HD channels problems are solved

Dodane przez PKT:
[Wszystkie] migracja do OpenPLI
[Wszystkie] dodane ponad 100 pluginów do pobrania
[Wszystkie] naprawione ustawianie formatu obrazu w menu ustawień A/V.
[Wszystkie] naprawione ustawienia sieci
[Wszystkie] naprawiona przeźroczystość okien przy wygaszaniu paska info
[Wszystkie] dodane ustawienia nagrywania do menu
[Wszystkie] PermanentClock : dodany pasek postępu i inne drobne poprawki
[Wszystkie] naprawione przeładowanie serwisów
[Wszystkie] naprawiona obsługa zielonego klawisza przy wywołaniu z paska info
[Wszystkie] Basic HD skin usunięty - występuje teraz jako domyślny
[Wszystkie] naprawa opkg
[Wszystkie] dodany plugin djcrash Updater v1.2.5
[Wszystkie] aktualizacja Backup Manager v1.7
- dodane archiwum /media/Points
- dodane archiwum timera
[Wszystkie] aktualizacja konwerterów
[Wszystkie] nowe rozwiązanie obsługi FrontPanela
[Wszystkie] naprawa obsługi wyjścia SCART
[Wszystkie] uzupełnione w menu: napisy i język automatyczny
[Wszystkie] naprawiony GS gdy zostały wywołane przez menu Audio
[Wszystkie] graficzne EPG - ustawiona kompatybilność ze skinami ( nie posiadającymi naszych fontów )
[Wszystkie] naprawiona grafiak Wizard'a przy pierwszym uruchomieniu
[Wszystkie] języki: pierwszy - angielski, drugi - polski, pozostałe w kolejności alfabetycznej
[Wszystkie] naprawa Backup Aurorestore - 100% sprawny
[Wszystkie] FrontPanel Setup rozszerzona obsługa o Czas i nazwę kanału, Czas i numer Kanału
[Wszystkie] optymaizacja ustawień obrazu
[Wszystkie] aktualizacja skinów o funkcje PIG (Obraz w grafice)
[Wszystkie] naprawa działania PIG w niekórych dekoderach
[STI7111&7105] naprawa obsługi CEC
[OCT1008+] naprawa przegłądarki zdjęć i otwarzacza video
[GM7162] dodana obsługa ikon VFD
[GM7162] ikony VFD: ikona drugiego nagrywania, Full HD, HD, ikona dysku przy nagrywaniu.
[GM7162] dodana aktywacja EMU gdy jest ustawione wyłączanie go w trybie czuwania.
[GM7162] naprawa wygaszania ikon przy przechodzeniu w tryb czuwania i głębokiego czuwania
[GM7162] dodana obsługa klawisza Portal - wywołuje BluePanel
[UFS910] naprawiony restart kart sieciowych
[SFXXX] dodana obsługa długiego naciśnięcia klawiszy
[IPBOX] optymalizacja komunikacji pilota
[Wszystkie] poprawa stabilności
[...] i wiele więcej innych zmian nie opisanych tutaj.

Znane problemy:
[Cuberevo] niektóre dekodery zawieszają się na skinach z PIG, wiec nie zalecamy ich stosowania
[SF1008/SE] nie testowany, wiec uzywasz na wlasne ryzyko.
[IPBOX] nie jesteśmy pewni czy rozwiązaliśmy problem z TVN HD i innymi HD.

Special THX to TDT and all betatesters.
Specjalne podziękowania za wkład dla TDT i betatesterów.

FTP login: root, passwd: pkteam


Regards
Pozdrawiamy Polish Koders Team

Datei herunterladen

  • 44,22 MB (44 Downloads)
    application/zip

Webdisk 1.1.5 © www.viecode.com 2010-2012